OW Debug - Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/konyvtar/birizga/ow_plugins/virtual_gifts/bol/virtual_gifts_service.php
Line: 311
Adatvédelmi Irányelvek
OW Debug - Notice
Message: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls
File: /home/konyvtar/birizga/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compilebase.php
Line: 78
en

Adatvédelmi Irányelvek

Köszönjük, hogy webhelyünket használja társkeresési céljainak megvalósítására! A PONTITTVAGYOK.HU (továbbiakban: "Szolgáltató") mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webhelyen regisztráló felhasználók komfortosan, biztonságban érezzék magukat és megfeleljen a 2018. május 25-étől hatályos GDPR irányelveknek. A Webhelyre feltölthető adatok jelentős része nyilvános, a Felhasználók ennek ismeretében teszik közzé itt adataikat, fotóikat, videóikat.

A Szolgáltató ezen weboldalán kizárólag a felhasználók által feltöltött információk, fotók, videók láthatók, amelyek nyilvánosságához az adat tulajdonosa kifejezetten hozzájárult.

Az adatkezelés résztvevői

Adat tulajdonosa: Az adatait kezelésre átadó személy (továbbiakban: "Ügyfél"). Az Adat Tulajdonosa a regisztráció során kifejezetten hozzájárul az általa megadott adatok, információk, fájlok tárolásához, kezeléséhez a szolgáltatás sikeres megvalósulása érdekében. Az Adat Tulajdonosa kizárólag magánszemély lehet! Adatkezelő: Jelen weboldal mindenkori tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató). Felelőssége a szolgáltatás érdekében Ügyfél által átadott adatok felelős kezelése, tárolás, védelme és felhasználása a szolgáltatás megvalósulása érdekében. A Szolgáltató a tevékenységét vállalkozás formájában végzi. Az Adat Tulajdonosa által megadott adatokat az Adatfeldolgozó szerverén tárolja, amely biztosítja az adatok technikai biztonságát. Az adatok azok elvesztése elkerülése érdekében rendszeresen mentésre kerülnek másik fizikai ponton, illetve az adatbiztonság érdekében megfelelő rendundanciát biztosít. Adatfeldolgozó: Az a vállalkozás, amely tárolja és releváns kérésre átadja az Adat Tulajdonosa által kifejezetten e célra megadott adatait. Az Adatkezelő és Adatfeldolgolgozó gondoskodik arról, hogy a kezelt és tárolt adatokat a GDPR előírásai alapján megfelelő titkosítási protokollok segítségével tárolja és továbbítsa.

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználók által feltöltött információkat a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett kérésére és hozzájárulásával kezeli kizárólag a szolgáltatás megvalósítása céljából. Az Ügyfél saját akaratából és megfontolásával írja be adatait a Szolgáltató honlapján lévő űrlapra. Ennek elküldésekor kifejezi hozzájárulását az adatai kezeléséhez, tárolásához, és elfogadja jelen irányelveket.

A kezelt adatok köre

A Szolgáltató nem kér az Ügyféltől olyan adatot, amellyel önmagában, vagy több adattal együtt azonosítható lenne az Ügyfél. A szolgáltatás megvalósításához elkért adatok: Nyilvános: Felhasználónév (Ügyfél által kitalált fantázianév), jelszó, felhasználó neme, születésnap, keresett nem, keresés célja, mottó (nem kötelező), rövid leírás (nem kötelező), lakóhely szerinti megye, lakóhely szerinti település (nem kötelező), testmagasság, testsúly, testalkat (nem kötelező), szemszín (nem kötelező), hajszín (nem kötelező), életmód és életviteli kérdések (nem kötelező), fotó (nem kötelező). Nem nyilvános (senki nem fér hozzá): Valós név, email cím.

Az adatok gyűjtése és tárolása

Az adatok gyűjtése kizárólag az Ügyfél által kitöltött elektronikus űrlapon történik, a tárolása pedig a mindenkori Adatfeldolgozó szolgáltató szerverén megfelelő hozzáférési védelmet és redundáns tárolást biztosítva.

Az adatok átadása, megosztása

Az adatokhoz kizárólag a jelen szolgáltatást igénybevevő regisztrált felhasználók férhetnek hozzá (lényegében ez a szolgáltatás mibenléte és az adataikat megadó Ügyfelek szándéka). Az adatokhoz történő hozzáférési lehetőség továbbra sem jelenti azt, hogy egyértelmű személyi azonosításra alkalmas adatok lennének átadva.

Az adatok tárolásának ideje

Az adatokat kizárólag a szolgáltatás fennállásáig tárolja az Adatfeldolgozó. Az Adatkezelő mindenkor feltétel nélkül lehetőséget biztosít a honlapján a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésére, ezzel együtt az adatok törlésére. Az Ügyfél kérésére történő adattörlés azonnali hatályú és visszavonhatatlan művelet. A szolgáltatás megszűnése esetén a tárolt adatok maradéktalanul megsemmisítésre kerülnek.

Az adatok titkosítása

A kezelt adatok tárolás és továbbítás során a mindenkori jogszabálynak megfelelő titkosítási védelemmel vannak ellátva.

A kezelt adatokkal kapcsolatos kérések

A kezelt adatok módosítása, helyesbítése, megváltoztatása mindenkor az Ügyfél jogában áll, amennyiben ezzel nem állít valótlanságot, nem okoz kárt, hátrányt másoknak és az adatmódosítás ténye, eredménye nem ütközik érvényes jogszabályba. Az adatváltoztatás lehetséges a honlapon található űrlap segítségével, vagy a Szolgáltatóhoz intézett kéréssel a rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi lehetőségeken. A manuális kérést a Szolgáltató 30 napon belül kell teljesítse - kivéve, ha kiugróan magas számú kérés érkezik, és a késedelemről értesítést küld az Ügyfél számára. Az elektronikus űrlapon történő adatváltoztatás azonnali eredményt von maga után.

16 éven aluliak adatkezelése

A törvény külön rendelkezik a 16. életévüket be nem töltött ügyfelek adatkezeléséről. Fiatalkorúak adatkezelése a honlapon nem valósulhat meg. A szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött személyek vehetik igénybe. Amennyiben a Szolgáltatónak az Ügyfél életkorát illetően kétsége merül fel, ezért erről bizonyítékot kér, akkor az ilyen bizonyító erejű okmány képe nem képezi a Szolgáltatás részét, az nem a Szolgáltató adatbázisában kerül eltárolásra, hanem egy teljesen különálló adathordozón, amely tartalmát a Szolgáltató csak törvényi kötelezettségeinek eleget téve oszthat meg hatósággal. 18. életévét be nem töltött felhasználó használati jogosultságát a Szolgáltató a felismerés pillanatában azonnal felfüggeszti, illetve nem engedélyezi mindaddig, amíg a felhasználó nem igazolja hitelt érdemlően a 18. életéve betöltését.

Cookie / nyomkövető technológia

Ez a weboldal cookie és tracking technológiát használhat a kínált funkcióktól függően. A cookie-k és a nyomkövető technológiák hasznosak olyan információk összegyűjtéséhez, mint a böngésző típusa és operációs rendszere, a webhely látogatóinak számának nyomon követése és a látogatók webhely használatának megértése. A cookie-k segíthetik a webhely testreszabását a látogatók számára. A személyes adatokat nem lehet cookie-k és más nyomkövetési technológiák segítségével összegyűjteni, azonban ha korábban személyesen azonosítható adatokat szolgáltattak, a cookie-k az ilyen információkhoz kapcsolódhatnak. Az összesített cookie-k és nyomkövetési információk harmadik felekkel oszthatók meg.

Az információk terjesztése

Megoszthatjuk az információkat a kormányzati szervekkel vagy más cégekkel, amelyek segítenek nekünk a csalás megelőzésében vagy vizsgálatában. Ezt akkor tehetjük meg, ha: (1) törvény által megengedett vagy kötelező; vagy (2) megpróbálják felderíteni a tényleges vagy potenciális csalást vagy jogosulatlan ügyleteket; vagy (3) a már megtörtént csalás vizsgálatához szükségesek az információk. Az információkat marketing célra még ezeknek a szerveknek sem adjuk ki.

Adatvédelmi kapcsolattartási információk

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy észrevétele van az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk az ezen a weboldalon megadott eszközökkel.

Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk ezt a szabályzatot. A házirendben bekövetkezett módosítások közzétételre kerülnek.